Välkommen till tentarkivet! Tenterna är grupperade enligt kurser och kronologiskt ordnade. Kom ihåg att sätta tenter i mitt fack i StudOrg för att få flera tenter till arkivet!

-StudOrgs studieansvariga

 

Tentarkiv

Detta är det virtuella tentarkivet. För tenter i t.ex. statistik, och övriga tenter i fysisk form för den delen, finns det ett tentarkiv i mappformat i StudOrg.

Gemensamma

Journalistik

Rättsvetenskap

Socialpsykologi och psykologi

Socialt arbete och socialpolitik

Sociologi

Statskunskap


 

Övningsredaktionen ca. 1980