Seminarium: Arbetslivet efter studierna

27 Mars 2018, 16:00 - 19:00
Arbetslivet efter studierna

Den 27.3 ordnar StudOrg i samarbete med Svenska bildningsförbundet ett seminarium med paneldiskussion, temat är ”Arbetslivet efter studierna”. Panelen består av representanter som ämnesföreningarna har bjudit in (updateras strax!). Efter paneldiskussionen bjuds det på vin och man har möjlighet till fri diskussion. Vad gör en socokommare egentligen efter studierna? Kom med och lyssna, diskutera och ställa frågor!

Vad: Paneldiskussion
Var: Svenska social-och kommunalhögskolan, festsalen
När: 27.3 klockan 16-19.00

VÄLKOMMEN!

Arrangör
StudOrg