Höstmötet är föreningens högsta beslutsfattande organ. Alla föreningsmedlemmar har likvärdig röst på mötet. StudOrgs höstmöte hålls varje år i november, och under mötet väljs en ny styrelse och nya funktionärer för nästa år.

Föreningens styrelse och funktionärer för utskotten väljs för ett verksamhetsår i taget. Varje post utropas som en skild punkt på föredragningslistan. Då ställer sig kandidaterna för posten upp. Om det finns fler än en kandidat blir det val. Före röstningen får alla kandidater kort presentera sig och motivera varför just de är värda posten. Sedan utförs den anonyma röstningen på blanketter som delas ut åt mötesdeltagarna. Man får rösta blankt. Rösträknarna väljs av mötet på förslag av vem som helst. Röstresultatet meddelas genast efter räkningen, antaler röster per kandidat avslöjas inte.

På mötet går man också igenom föreningens verksamhetsplan för nästa år. Föreningsmedlemmarna får föreslå ändringar och rättningar i planen, som mötets sekreterare verkställer i dokumentet om de understödes av resten. Sekreteraren kan ges befogenheter att rätta språkfel och annat dylikt i efterhand, men sakinnehållet föreslås av styrelsen och bestäms av mötet.

StudOrgs höstmöte 2016

Föreningen har genom röstning valt en ny styrelse och avsett funktionärer för verksamhetsåret 2017 under höstmötet den 22 november 2016.
 

StudOrgs styrelse 2017

  • Ordförande: Sara Haapalahti
  • Sekreterare och informatör: Annica Helsingius
  • Skattmästare: Amanda Åström
  • Klubbmästare: Titus Wahlgren
  • Sitsvärdinna: Joel Sundström (våren) och Daniel Mickos (hösten)
  • Programutskottets ordförande: Ariel Roos
  • Gulnäbbsutskottets ordförande: Emma Strömbäck
  • Studie- och arbetslivsutskottets ordförande: Christa Elmgren
  • Internationella utskottets ordförande: Katariina Salo
  • Årsfestmarskalk: väljs senare

 

Funktionärer för år 2017: 

Festutskottet
Funktionärer:
Anna Björkqvist, Axel Hansson, Jessica Björklöf, Vera Illini, Tanja Wilk, Mathilda Kull

Programutskottet
Idrottsansvarig: väljs senare 
Funktionärer: Susanna Yrjölä, Viola Mickos, Mette Bergh, Jessica Björklöf
Spexansvarig: Mirjam Ekelund och Stefanie Lindroos

Studie- och arbetslivsutskottet
Funktionärer: Niklas Backlund, Claes Bergh

Internationella utskottet
Funktionärer: Säde Kunnas, Ellen Avellan, Viola Mickos, Daniel Mickos, Ida Söderström, Ida Niemi

Gulnäbbsutskottet
Gulisintagningschef: Henrik Ekelund
Chef för gulis-moj: Kia Ahlfors
Chef för gulissitsen: Ville Bengs och Miika Hätinen

Kommunikationsutskottet
Chefredaktör: väljs senare
Redaktionssekreterare: väljs senare
Funktionärer: Mette Bergh, Charlotte Lindberg

Årsfestkommittén
Funktionärer: Nea Airaksinen, Kia Ahlfors

Övriga poster
Miljöansvarig: Otto Pettersson
Jämlikhetsansvarig: Hanna Bäckström
Hustomte: Niklas Backlund