VÄLKOMMEN!

Det här är hemsidan för StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet r.f. Här hittar Du information om föreningen och vår ledning och info om och sagor från evenemang.

 

 

 

Evenemangskalender

Inga händelser på kommande

StudOrgs vårmöte

Tisdagen den 14.3 samlades StudOrg till vårmöte. På vårmötet valdes Camilla Alperi till StudOrgs nya kurator för de två kommande åren. Hennes mandatperiod inleds på sommaren. Joel Sundström fortsätter även som sitsvärd på hösten och Annica Tallqvist ordnar årsfesten den 27 oktober 2017. Styrelsen tackar alla som var med under vårmötet!