VÄLKOMMEN!

Det här är hemsidan för StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet r.f. Här hittar Du information om föreningen och vår ledning och info om och sagor från evenemang.

 

 

 

Evenemangskalender

07.04
Sits
30.04
Vappencoccare
01.05
Första Maj sillis

StudOrgs höstmöte

Tisdagen den 22.11 samlades StudOrg till höstmöte. Till allas stora glädje var det många som infann sig och både gulisar och utisar var flitigt representerade. Styrelsen tackar alla som var med under höstmötet! 

Under mötet godkändes verksamhetsplanen och budgeten för år 2017. Dessutom valdes styrelse och funktionärer.

Styrelsen 2017: 

Ordförande: Sara Haapalahti

Sekreterare: Annica Helsingius

Skattmästare: Amanda Åström

Gulnäbbsutskottets ordförande: Emma Strömbäck

Internationella utskottets ordförande: Katariina Salo

Studie- och arbetslivsutskottets ordförande: Christa Elmgren

Programutskottets ordförande: Ariel Roos

Sitsvärd: Joel Sundström (våren) och Daniel Mickos (hösten)

Klubbmästare: Titus Wahlgren

Årsfestmarskalk: väljs senare 

 

Val av medlemmar i verksamhetsutskotten:

Festutskottet

Funktionärer: Anna Björkqvist, Axel Hansson, Jessica Björklöf, Vera Illini, Tanja Wilk, Mathilda Kull

 

Programutskottet

Idrottsansvarig: väljs senare

Funktionärer: Susanna Yrjölä, Viola Mickos, Mette Bergh, Jessica Björklöf

Spexansvariga: Stefanie Lindroos, Mirjam Ekelund

 

Studie- och arbetslivsutskottet:

Funktionärer: Niklas Backlund, Claes Bergh

 

Internationella utskottet:

Funktionärer: Säde Kunnas, Ellen Avellan, Viola Mickos, Daniel Mickos, Ida Söderström, Ida Niemi

 

Gulnäbbsutskottet:

Gulisintagningschef: Henrik Ekelund

Chef för gulis-moj: Kia Ahlfors

Chefer för gulissitsen: Ville Bengs och Miika Hätinen

 

Kommunikationsutskottet:

Chefredaktör: väljs senare

Redaktionssekreterare: väljs senare 

Funktionärer: Mette Bergh, Charlotte Lindberg

 

Årsfestutskottet:

Funktionärer: Nea Airaksinen, Kia Ahlfors

 

Övriga poster:

Miljöansvarig: Otto Pettersson

Jämlikhetsansvarig: Hanna Bäckström

Hustomte: Niklas Backlund

 

Bilden: styrelsen 2017!

Styrelsen 2017!